RIN
Sanctuary

“LIVE AS A COMPANION FOREVER”

ริน แซงชัวร์รี่ โบสถ์รูปแบบตะวันตก ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมทางยุโรป
การสร้างในรูปแบบ God Scale ยิ่งใหญ่แต่สงบ อบอุ่น และศักดิ์สิทธิ์ ลักษณะของSanctuaryเป็นสีขาวที่ดูโมเดิร์น
ทั้งตัวโบสถ์ เหมือนผ้าใบใหญ่ที่ให้คุณมาวาดเรื่องราว ความทรงจํา คําสัญญาในวันสําคัญของคุณ
ให้สวยงามที่สุดโดยถูกโอบกอดด้วยความรักความยิ่งใหญ่จากพระเจ้า
See Sa Rin พร้อมให้บริการเช่าบริการสถานที่ แต่งงานในโบสถ์